top of page

Prawo do gry

Wszystkie dzieci mają biologiczną potrzebę i prawo do zabawy. Tę potrzebę i prawo uznaje art. 31 Deklaracji praw dziecka ONZ. Konsensus międzynarodowy, wspierany przez International Play Association i odzwierciedlony w polityce krajowej czterech krajów Wielkiej Brytanii, traktuje zabawę jako dobrowolnie wybrane, osobiście ukierunkowane zachowanie, które jest wewnętrznie motywowane i podejmowane bez zewnętrznego celu lub nagrody.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Zabawa jest procesem, który sam w sobie ma wielką wartość. Zapewnienie warunków i możliwości, które wspierają zabawę, daje dzieciom większe szanse na bardziej spełnione, radosne i satysfakcjonujące doświadczenie codziennego życia. Zabawa jest rozwiniętym mechanizmem uczenia się, dzięki któremu dzieci ustanawiają, badają i testują relacje między sobą a innymi oraz między umysłem, ciałem i światem fizycznym. Ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju dzieci oraz dla ich poczucia ich miejsca w świecie i szerszej społeczności.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Konwencja ONZ o prawach dziecka została włączona do prawa szkockiego, a rząd szkocki uznaje, że zabawa ma „fundamentalne znaczenie dla jakości życia dzieci”. Nasze podejście oparte na otwartym dostępie i prowadzeniu przez dzieci jest zgodne z najlepszymi praktykami przedstawionymi w Play Strategy for Scotland (2013) oraz w dokumencie „ Getting It Right For Every Child Framework” rządu szkockiego (2008).

bottom of page